Pravidla T. A. C. T.

od | Bře 10, 2021

V MoraviaCleaning používáme na čištění koberců ty nejmodernější stroje a technologie. Nicméně správné vybavení není jedinou cestou k zaručenému úspěchu, musíme se také držet několika zásadních pravidel.

V angličtině by se tato pravidla dala shrnout do jedné zkratky – T.A.C.T.
a my vám je teď představíme!

Teplota (Temperature)

Čím vyšší je teplota vody, tím rychlejší je i uvolňování nečistot. Zároveň se také zvyšuje molekulární aktivita chemických látek v čistícím roztoku – což znamená, že je přípravek mnohem účinnější.

Rychlost zmíněných reakcí se dokonce zdvojnásobuje každých 11°C. Nabízí se otázka, zda by nebylo lepší koberce čistit horkou párou. Bohužel tomu tak není. Pára nemá dobré oplachující vlastnosti a při čištění koberců ji tedy nepoužíváme. V Americe se sice občas používá označení “Steam cleaning”, ale nazývají to tak jen kvůli tomu, že při čištění horkou vodou se od koberce zvedá oblak mlhy.

 

Uvolňování (Agitation)

Každá nečistota musí být nejdříve z koberce fyzicky odebrána. Toho docílíme za pomocí kartáčů, proudu horké vody či vzduchu, nebo třeba bavlněných ručníkem. Čím víc drhneme, tím rychleji se nečistoty samozřejmě i odstraní. Musíme si však dávat pozor, protože příliš velké tření či tlak by mohli koberec nenávratně poškodit.

 

Chemické působení (Chemical Action)

Hlavním úkolem chemikálií je napadnout nečistoty – uvolnit je, rozpustit, oddělit od kobercových vláken a následně odstranit z koberce. Před použitím jakékoliv chemikálie musíme dbát především na její správný výběr. Přírodní vlákna potřebují úplně jiný čistící přípravek než vlákna syntetická. Syntetické znečištění si vyžaduje úplně jiný čistící přípravek než organické znečištění. A tak dále a tak dále.

Proto je pro nás velmi důležité orientovat se v materiálech koberců a produktech, se kterými pracujeme.

 

Čas (Time)

Všechno má svůj čas. Pokud bychom tři předchozí body splnili na jedničku a na tento poslední zapomněli, naše práce by zřejmě přišla vniveč. Bez ohledu na teplotu vody, způsob uvolňování nečistot nebo účinnost čistícího prostředku, k efektivnímu vyčištění je zapotřebí také čas a doba působení.

Dostatečná doba působení produktů s ohledem na původ nečistoty je zkrátka klíčem ke krásnému a čistému koberci.

 

Za dobu našeho působení už víme, že čím více se držíme těchto čtyř zásad, tím efektivnější dokážeme být a tím lepší jsou i naše výsledky. A o to nám jde především.

 

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Pin It on Pinterest

Share This